blank Quick help
blank Maintenance news

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane co 2 tygodnie we wtorek (w rytmie odpowiadającym publikacji Biuletynu UPRP).

Zakres udostępnianych danych

Patenty krajowe, patenty europejskie, prawa ochronne na wzory użytkowe, dodatkowe prawa ochronne (SPC)

More...

blank News flashes

20150817

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20120621

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, umożliwiliśmy podgląd powiązanych dokumentów na serwerze publikacji UPRP (po wejściu w daną sprawę nad numerem zgłoszenia dostępny jest link "Serwer publikacji").

More...

blank Related links

Quick search

e.g. PAT.201837 RWU.058263 EP1924570
e.g. P.384800 W.117380 EP04765775.4 DPO.0001
e.g. 20040504